Deprecated: Funkcja Elementor\DB::is_built_with_elementor jest przestarzała od wersji 3.2.0! Zamiast jej proszę użyć Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/pikseolo/domains/wedkarstwokatowice.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5381
Szczegółowe przeglądy elektryczne - wedkarstwokatowice.pl

Szczegółowe przeglądy elektryczne

Sprawna instalacja elektryczna jest gwarantem bezpieczeństwa w budynku. Często w wyniku jej awarii wynikającej z niesprawności poszczególnych elementów, dochodzi do pożarów, których można uniknąć. Wszelkie instalacje są montowane w budynkach już na etapie budowy, czyli działają od samego początku istnienia budynku. Rzadko się je wymienia na nowe, bo to jest kosztowne działanie.

Jak przebiega przegląd instalacji elektrycznej?

przeglądy elektryczne w warszawiePrawo budowlane, jasno mówi, że każdy budynek powinien przechodzić obowiązkową kontrolę stanu technicznego przynajmniej raz na pięć lat. W przypadku budynków, w których występują szkodliwe czynniki, wpływające na zwiększone ryzyko wybuchu pożaru, to wtedy takie przeglądy muszą być wykonywane nawet co dwanaście miesięcy. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków, natomiast istnieją tez pewne wykluczenia i obejmują one właścicieli domków jednorodzinnych. Przeglądy elektryczne w Warszawie są przeprowadzane przez wyspecjalizowanych elektryków, którzy posiadają odpowiednie pozwolenia i uprawnienia. W zakresie przeglądu, jest ocena sprawności stanu połączeń, osprzęt, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zastosowane środki ochrony przed pożarem. Bardzo ważne jest także sprawdzenie oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji, czy nawet kolorów przewodów, czy są poprawne. Każdy przegląd instalacji elektrycznej, można podzielić na dwa etapy. Pierwszy polega na dokonaniu oględzin, który zajmuje najwięcej czasu, a drugi obejmuje wykonanie odpowiednich prób i pomiarów instalacji, przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń pomiarowych. Jeżeli właściciel budynku dokonuje jakichkolwiek prac remontowych, modernizacji, czy rozbudowy sieci instalacji elektrycznej, to po ich zakończeniu musi nastąpić oględziny, czyli sprawdzenie odbiorcze. Ma to na celu ustalenie jej poprawnego działania.

Im starsza jest instalacja, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, dlatego w budynkach zabytkowych, wykonywanie pomiarów instalacji musi być przeprowadzane częściej niż co pięć lat. Wyniki przeprowadzonego przeglądu, muszą być dokładne spisane w protokole, ponieważ w razie ewentualnego pożaru, będą stanowiły podstawę do wypłaty odszkodowania. Dokument ten musi być przechowywany w dokumentacji budynku.