Rodzaje badań twardości

W przemyśle, gdzie konieczne jest sprawdzanie jakości wykorzystuje się w tym celu różnego rodzaju badania. Jednym z nich jest badanie twardości. Wybór rodzaju twardościomierza zależny jest od rodzaju badanej próbki tzn. jej materiału, grubości oraz kruchości.

Charakterystyka badania metodą Vickersa

trwały twardościomierz vickersaNajbardziej powszechnymi badaniami statycznymi twardości są metody Vickersa oraz Rockwella. Za ich sprawą bada się twardość różnego rodzaju metali. Badanie twardości dostarcza informacji na temat odporności badanego metalu na odkształcenia. Badanie wykonywane jest w ten sposób, że do badanego materiału wciska się inny, twardszy materiał o określonym kształcie zwany wgłębnikiem. Za sprawą takich działań można uzyskać efekt odgniecenia, zarysowanie lub też całkowite zgniecenie. Trwały twardościomierz Vickersa bada twardość metali, węglików spiekanych oraz ceramiki. Istnieje również skala twardości Vickersa, za pomocą której oznacza się twardość. W metodzie Vickersa do badanego materiału dociska się wgłębnik o kształcie ostrosłupa. Nazwa tego badania wywodzi się od nazwiska pierwszego producenta twardościomierzy. Łączy ona zalety innych dwóch metod badania twardości i wyeliminowaniu ich wad. Za pomocą twardościomierza tego rodzaju możliwe jest mierzenie twardości materiałów zarówno twardych, jak i miękkich przy użyciu jednej skali. Bardzo łatwo można wyniki porównać do skali Brinella. Możliwe jest również badanie twardości mniejszych przedmiotów. Zaletą tego twardościomierza jest to, że przedmiot nie ulega zniszczeniu. Na rynku dostępne są twardościomierze, w których za sprawą użytych technologii, możliwe jest wykonanie pomiaru kilkoma metodami. Zaawansowana technologia daje możliwość sprawdzenia różnych parametrów i eliminuje ryzyko błędu ludzkiego, który ma wpływ na wyniki badań. Za sprawą ekranu LCD badania są bardzo czytelne. Stosuje się również oświetlenie LED. Twardościomierze mogą być ręczne lub automatyczne, czyli te najbardziej zaawansowane technologicznie. Na rynku dostępne są również przenośne twardościomierze.

Za pomocą badania twardościomierzem sprawdza się wytrzymałość badanego materiału. Za sprawą twardościomierzy można zmierzyć wytrzymałość stali, gumy czy tworzyw sztucznych. Twardościomierz Vickersa wykorzystywany jest do badań stali.