Opanowanie metod nakładania kostki brukowej

Podjazdy z kostki brukowej mogą wyglądać wspaniale i stanowić atut w każdym domu, jeśli chodnik jest prawidłowo ułożony i regularnie konserwowany. Jednak większość ludzi, którzy mają tę powierzchnię w domu, nie zdaje sobie sprawy z konserwacji, która jest wymagana, aby wyglądała co najmniej reprezentacyjnie, a najlepiej w najlepszym możliwym stanie. 

Kostka brukowa wymaga konserwacji

bruk bet kostka brukowaWłaściciele domów płacą dużo pieniędzy za układanie tego typu kostki brukowej, więc nie jest rozsądnie zostawiać nawierzchnię, dopóki nie zostanie pokryta brudem i chwastami przed przeprowadzeniem rutynowej konserwacji. Przed czyszczeniem podjazdu lub tarasu zaimpregnowanie terenu środkiem chwastobójczym usunie chwasty, a środek grzybobójczy z mchem, glonami, porostami i tak dalej. Jeśli są one obecne, ważne jest, aby zostały wstępnie przygotowane w inny sposób, gdy używamy myjki wysokociśnieniowej lub będziemy po prostu zdejmować główki tych narośli i pozostawiać korzenie, co ogólnie oznacza, że ​​kilka tygodni później będą rosły z powrotem silniejszy niż kiedykolwiek. Czyszczenie jej strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem może zdziałać cuda, usuwając wszystkie powyższe czynniki i sprawiając, że nawierzchnia znów wygląda jak nowa. Uwaga, bruk bet kostka brukowa powinna być czyszczona ciśnieniowo tylko bardzo rzadko, ponieważ może to osłabić podłoże piasku, na którym kładzie się kostkę brukową, powodując jej zapadnięcie. Dlatego zawsze zalecałbym uszczelnienie kostki brukowej po jej wyczyszczeniu. Że przyszłe czyszczenie wymaga jedynie spłukiwania, a nie energicznego mycia ciśnieniowego. Przed nałożeniem uszczelniacza należy upewnić się, że nawierzchnia jest czysta, wolna od kurzu i nie ma wykwitów (białości powierzchni). W przypadku widocznych wykwitów należy oczyścić go środkiem do usuwania wykwitów, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą. Odczekać 4-6 tygodni po zabiegu, aby nie doszło do ponownego pojawienia się wykwitów. 

Przed nałożeniem masy uszczelniającej na istniejącą nawierzchnię należy ją oczyścić, pozbawioną plam, kurzu, glonów, chwastów i wykwitów. Aby uzyskać optymalne rezultaty, przed czyszczeniem myjką ciśnieniową nawierzchnię należy wypłukać środkiem grzybobójczym. Warto sprawdzić, czy nawierzchnia jest sucha, zdrapując piasek spomiędzy bloków na głębokość 5-10 mm.