Deprecated: Funkcja Elementor\DB::is_built_with_elementor jest przestarzała od wersji 3.2.0! Zamiast jej proszę użyć Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/pikseolo/domains/wedkarstwokatowice.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5381
Międzynarodowy transport odpadów - wedkarstwokatowice.pl

Międzynarodowy transport odpadów

Na całym świecie widoczny jest problem zanieczyszczenia środowiska. Zatrute powietrze, którym coraz trudniej się oddycha. Zanieczyszczone akweny wodne przez co zaczyna brakować wody nadającej się do spożycia. Zanieczyszczone gleby i wykarczowane lasy co prowadzi do zachwiania ekosystemu. To wszystko jest efektem działalności szkodliwej człowieka. A skutki tego ponosimy my i ponosić z pewnością będą następne pokolenia jeżeli nic z tym nie zrobimy.

Szybki i bezpieczny przewóz odpadów

sprawne transgraniczne przemieszczanie odpadówRozwój cywilizacji i zdobyczy technicznych skutkuje wygenerowaniem olbrzymiego zanieczyszczenia oraz powstaniem ogromnych ilości odpadów. Ogromna skala problemu sprawia, że pojedyncze państwa nie mogą sobie z tym poradzić, dlatego konieczne jest podjecie wspólnej działalności na rzecz ochrony środowiska i walki z zanieczyszczeniami. Przede wszystkim należy się zająć różnego rodzaju odpadami. W tym właśnie celu zostały zawarte umowy zezwalające na sprawne transgraniczne przemieszczanie odpadów. Ich wynikiem jest wzajemna pomoc poszczególnych państw w bezpiecznym transporcie, składowaniu oraz poddawaniu recyklingowi zgromadzonych odpadów. Międzynarodowy przewóz odpadów jest możliwy tylko do państw, które podpisały Konwencję Bazylejską. Możliwy jest po uprzednim pisemny zgłoszeniu oraz uzyskaniu stosownej zgody. Przy czym przewoźnik eksportujący odpady zobowiązany jest do ich natychmiastowego odebrania w sytuacji nieprzewidzianej lub gdy tego będą wymagały okoliczności. Odpady na granicy traktowane są tak, jak wszystkie inne towary dlatego powinny być odpowiednio zabezpieczone. Międzynarodowy transport odpadów regulują przepisy o kontroli transportu odpadami. Określają one ich sposób klasyfikacji, według którego na liście zielonej znajdują się odpady inne niż niebezpieczne. Lista bursztynowa to odpady niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne. No i odpady niesklasyfikowane, czyli mieszane.

Transport odpadów niebezpiecznych, ich eksport oraz import możliwy jest tylko wówczas, gdy zainteresowane państwa wyrażą na to zgodę. Może odbywać się tylko odpowiednio do tego przygotowanym środkiem transportu. Dotyczące go wymogi określa ustawa o działalności związanej z transportem odpadami. Osoby kierujące tego typu pojazdami również zobowiązane są do odbycia wymaganych szkoleń i posiadania odpowiednich kwalifikacji.