Czym są odpady niebezpieczne?

 

Każdego dnia wytwarzamy dużą ilość odpadów. Część z nich możemy segregować lub przerabiać na kompost. Istnieją jednak takie odpady nazywane niebezpiecznymi, których nie da się tak po prostu pozbyć, co sprawia, że musimy się z nimi obchodzić w szczególny sposób. Jakie śmieci możemy zaliczyć do tej grupy i jak powinniśmy z nimi postępować?

Rodzaje odpadów w gospodarstwie domowym

odpady niebezpieczne kodyDom jest jednym z tych miejsc, w których wytwarzamy duże ilości odpadów. Część z nich uważana jest za niebezpieczne, to znaczy takie, które po przedostaniu się do środowiska zagrażają nie tylko człowiekowi, ale i całemu środowisku, roślinności oraz zwierzętom. Dzieje się tak przez cechy tych produktów, do których zalicza się łatwopalność, wybuchowość, toksyczność oraz rakotwórczość. Podstawową zasadą, o której musimy pamiętać w przypadku takich odpadów, jest odpowiednie obchodzenie się z nimi. Takich śmieci nie można tak po prostu wyrzucić do kontenera – trzeba jest zutylizować. Jest to proces, który polega na spalaniu lub przetwarzaniu na nawóz. Warto też wiedzieć, że istnieją grupy, które opisują konkretne odpady niebezpieczne Kody poszczególnych resztek możemy znaleźć chociażby w internecie, co może być przydatne w identyfikacji i w prawidłowym obchodzeniu się z pozostałościami. W domu znajdziemy sporo takich produktów, z którymi należy postępować w określony sposób. Tyczy się to przede wszystkim środków czyszczących, przeterminowanych lekarstw, baterii, farb oraz aerozoli.

Gospodarstwo domowe jest miejscem, w którym każdego roku wytwarzamy wiele odpadów niebezpiecznych. Ich szkodliwość nie tylko dla nas, ale i całego środowiska naturalnego, wymaga określonego postępowania z nimi. Do grupy takich pozostałości zaliczamy między innymi środki czyszczące, baterie, resztki farby oraz lekarstwa po terminie.